::: ELECSRT :::

chiangmai technical college

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Committee and Advising

Committee and Advising

E-mail Print PDF

Committee and Advising

 • 2562 ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับ อศจ. ระดับ ภาคเหนือ และระดับชาติ
 • 2560 ครูผู้ควบคุม การแข่งขันทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส. ระดับ อศจ. ระดับ ภาคเหนือ และระดับชาติ
 • 2559 วิทยากรอบรมวิชาชีพโครงการฟื้นฟูผู้ติดสิ่งเสพติด วิวัฒน์พลเมือง หลักสูตรการติดตั้งจานดาวเทียม C-Band และ KU-Band
 • 2558 ครูที่ปรึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันการพัฒนาโปรแกรม At Home Application "VEC Creative Application Contest 2014" ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับชาติ 
 • 2558 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ ผลงานระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและไฟฟ้าผ่านระบบ SMS
 • 2558 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ ผลงานตู้ยาสามัญสำหรับผู้พิการทางสายตา
 • 2558 วิทยากรการอบรมฝึกทักษะอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
 • 2558 ร่วมโครงการฝึกงานต่างประเทศของนักศึกษาสถาบัน ITE ประเทศสิงคโปร
 • 2558 ครูผู้ควบคุมทีมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งทักษะฝีมือระดับโลก World Skills Competition 2015 ประเทศบราซิล
 • 2557 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ เครื่องปิ้งย่างไร้มลพิษ
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับชาติ เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาไร้มลพิษ
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ อุปกรณ์นำทางผู้พิการทางสายตาแบบสวมขา V.2
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ เครื่องทำน้ำนมถั่วเหลืองอัตโนมัติ
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ เครื่องคัดแยกขนาดลำใยกึ่งอัตโนมัติ
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ เครื่องผสมปูนซีเมนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาไร้มลพิษ
 • 2556 ครูที่ปรึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ Android Robot Soccer Junior 2013 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับชาติ ครั้งที่ 5
 • 2556 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ เครื่องทำลายหัวเข็มฉีดยาไร้มลพิษ
 • 2556 วิทยากรอบรม เรื่องการพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้ App Inventor
 • 2555 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด เครื่องดูดฝุ่นละอองและขนสัตว์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
 • 2555 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด เครื่อง E-net Cafe'
 • 2555 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด เครื่อง Candy Plage
 • 2555 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด เครื่องสีเปลือกเมล็ดกาแฟ
 • 2555 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด เครื่องชงกาแฟ
 • 2555 เข้าร่วมโครงการการประชุมสัมมนางานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วันวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • 2554 ครูที่ปรึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาคเหนือ ผลงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า
 • 2554 กรรมการงานประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ งาน Electronic Project Day
 • 2552 วิทยากรอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม PSpice ในงานอิเล็กทรอนิกส์
 • 2552 วิทยากรให้ความรู้และจัดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว งานวันวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
 • 2552 วิทยากรโครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ eCamp รุ่น 182
 • 2552 เข้าร่วมแข่งขันการออกแบบสมองกลฝังตัว งานราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 2
 • 2551 กรรมการ การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเปรี้ยว Robot Challenge ครั้งที่ 1
Last Updated on Tuesday, 21 April 2020 01:34